Skip to main content

Vistaskolan, Huddinge kommun

Nybyggnad av högstadieskola med storkök, gymnastiksal och förskola.
I tidigare etapper har befintlig skola renoverats och byggts ut.
Nybyggnaden är utförd med ”varmgrund” där tekniska utrymmen och huvuddelen av installationerna placerats.