Skip to main content

USA - Washington, House of Sweden svensk ambassad

Byggnaden som är vackert belägen vid promenadstråket vid Potomacfloden, är ritad av Gert Wingårdh och Tomas Hansen från Wingårdhs arkitektkontor.
Byggnaden är i fem plan samt garage. Förutom ambassadens kontorslokaler innehåller byggnaden en utställningshall, konferenscenter och bostäder

Projekteringen har bedrivits av en amerikansk exploatör tillsammans med Statens fastighetsverk (SFV). Invigningen av det färdiga ”House of Sweden” skedde i oktober 2006.

LEB´s uppdrag omfattade projektering av layouter för VVS-installationerna för de byggnadsbundna installationerna samt granskning av den del av projekteringen som utförs av amerikanska konsulter. LEB utförde VVS projekteringen för hyresgästanpassningen.

Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor

Byggnaden fick Casper Sahlin-priset 2007