Skip to main content

Universitetssjukhuset i Linköping, Projekt omlokalisering US (Pous)

Under 2001 har statusinventering av de tekniska försörjningssystemen utförts och planer för energieffektivisering framtagits. Dessa ingår i underlaget som L.E.B har fått i uppdrag att utföra för ett flerårigt partneringsprojekt avseende teknisk upprustning samt energisparåtgärder för sjukhusområdet .

Effektivt lokalnyttjande och ökad andel tekniktät verksamhet ställer höga krav på medianätens kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Begränsningar finns i de interna näten, framför allt i el och kyla, till stora delar från 1960- och 1970-tal, med stora behov av upprustningar/byten.

Detta framgår såväl av drifterfarenheter som av de lagstadgade besiktningar som görs på ventilationssystem.