Skip to main content

Universitetssjukhuset i Linköping, Projekt Framtidens US

L.E.B Consult har i samarbete med Sweco fått ett stort vårduppdrag. Företagens installationskonsulter ska ansvara för VVS-projekteringen i de nya lokaler som ska byggas i anslutning till Universitetssjukhuset i Linköping.

De nya lokalerna kommer att rymma exempelvis vårdavdelningar, akutmottagningar samt ytor för specialistvård. Uppdraget omfattar cirka 63 000 m2 i nybyggnation. Energimålen är högt satta för lokalerna.

Målet är att energianvändningen i sjukhuslokalerna ska sluta på mindre än hälften av gällande krav enligt Boverkets Byggregler.