Skip to main content

Universitetssjukhuset i Linköping, Opus 12

Operationscentralen omfattar 21 operationssalar som byggnads-tekniskt är lika utformade. Samtliga operationssalar förses med läminärflödes tak. Lokalarean uppgår till ca 5600 m².
Preop omfattar plats för 16 sängar och i postop finns plats för 24 patienter.
Lokalarean uppgår till ca 720 m².
I nya Sterilcentralen kommer ca 42000 st "instrumentgaller och ca 140000 st enstyckspackade instrument att hanteras. Lokalarean uppgår till ca 930 m².

I vårt uppdrag ingår projektering av helt ny mediaförsörjning såsom luftbehandling, kyla, värme, VA, medicinska gaser, sprinkler och rörpost .