Skip to main content

Universitetssjukhuset i Linköping, Ombyggnad för Laboratoriemedicin

Ombyggnation av laboratorielokaler för:

  • Microbiologi, som bedriver odling av bakterier, diagnostik, forskning. Installation av ny odlingsrobot och Klass 3-lab.
  • Vårdhygien
  • Farmakologi
  • LiU, Linköpings Univeritet, som bedriver forskning, laborationer och undervisning.