Skip to main content

Universitetssjukhuset i Linköping, O-huset

O-huset är ett komplex av 6 st byggnader innehållande lokaler för tumörsjukvård t ex hematologisk klinik, lungmedicinsk klinik, gynonkologisk klinik, onkologisk klinik med strålbehandlingsenhet. Lokaler för Universitetet samt gemensamma lokaler för verksamheterna.