Skip to main content

Tre Vapen, Stockholm

Ett exempel på ett av de större kontorskomplex L.E.B projekterat de senaste åren är FMV:s huvudkontor på Gärdet i Stockholm. Byggnaden från 1940-talet är på totalt ca 80 000 m2 och har totalrenoverats till 90-talsstandard.

Samtliga installationer har byggts ut, vilket även inkluderar det yttre ledningsnätet. I samband med detta har en infiltrationsanläggning för dagvatten byggts inom området. Denna består av fyra perkolationsmagasin på totalt 200 m3 infiltrationsmateriel.

För att klara moderna klimatkrav har en ny kyl- och värmecentral byggts där överskottsvärme från belysning, sol etc kan återföras till värmesystemet via kylmaskiner som vintertid fungerar som värmepumpar.

Genom denna återvinning har det ursprungliga fjärrvärmebehovet minskat med ca 60%. Av miljöskäl har byggnaden även anslutits till Stockholm Energis fjärrkylnät som förser denna med kyla sommartid.

Klimatkraven i kontorsrummen etc tillgodoses via 4-rörs induktionsapparater och kylbafflar med individuell rumsreglering.