Skip to main content

Storboda anstalten

Ca 6 500 m2 ombyggnad luftbehandlingsanläggning samt installation bergkyla, energisparåtgärder och byte oljepanna.