Skip to main content

St Jude Medical AB

St. Jude Medical Inc. är ett av de ledande företagen i världen inom det medicintekniska området med inriktning mot hjärt-kärlsjukdomar.
Produkterna består framförallt av hjärtklaffar, implanterbara defibrillatorer och pacemakersystem. Tillverkning av dessa produkter sker i renhetsklassade produktionslokaler.

Under sommaren och hösten 2003 byggde man om ca 600 m2 produktionsyta i syfte att kunna öka produktionen. L.E.B:s uppdrag omfattade att ta fram ramhandlingar för styrd totalentreprenad för VVS- och process- media, el- och datasystem samt styr- och övervakningsanläggningen.

L.E.B utförde även besiktningarna av dessa arbeten.