Skip to main content

Specialbyggnader

L.E.B har sedan flera år arbetat med specialbyggnader år Räddningstjänsten, FOI och Specialfastigheter. Exempel enligt nedan:

 • Skyddade ledningscentraler
 • Brandstationer
 • Kriminalvårdsanläggningar
 • Sekretesskyddade lokaler
 • SiS behandlingshem
Specialbyggnader
 • SiS ungdomshem Rebecka +

  SiS ungdomshem Rebecka utredningar värmeförsörjning, ombyggad storkök och utbyte oljepannor

 • Täbyanstalten +

  Täbyanstalten ca 7 000 m2 ombyggnad luftbehandlingsanläggning samt installation bergkyla, energisparåtgärder och rumsanpassning

 • Storboda anstalten +

  Ca 6 500 m2 ombyggnad luftbehandlingsanläggning samt installation bergkyla, energisparåtgärder och byte oljepanna.

 • Brandstation Eskilstuna +

  Nuvarande brandstation i Eskilstuna är 30 år gammal och i behov av omfattande renovering, dessutom är inte längre trafiksituationen runt brandstationen den bästa. Under 2003 påbörjade Eskilstuna Kommun planeringen för en ny huvudbrandstation på en 16.000 m2 stor tomt i Kv Noshörningen 

  L.E.B Consult har projekterat VVS-installationerna för denna byggnad som har en yta av ca 6000 m2. Här inryms lokaler som vagnhallar och garage, servicelokaler och förråd, kontor, utbildningslokaler, omklädningsrum, logement, dagrum och matsal. 
  Stora delar av anläggningen förses med golvvärme.
  Kontor, utbildningslokaler, logement, dagrum och matsal förses med komfortkyla.

  Dessutom utförs lokaler för räddningscentral och SOS Alarm med speciella krav på klimatsystemen.