Skip to main content

Södertälje Stadshus

Fastigheten består dels av en befintlig byggnad på ca 6.500 m2 och dels en nybyggnad på ca 10.000 m2. Befintlig byggnad totalrenoveras och innehåller bl.a. Teaterlokaler, danslokal, gym och kök. Nybyggnaden uppförs till stor del i glas i 10 våningsplan och ansluts mot bef. byggnad med en gemensam ljusgård.

Byggnaden innehåller till stor del kontorslokaler men även ytor för konferens-lokaler, restaurang, nämndsalar och sessionssal.

Försörjning av värme och komfortkyla erhålls via anslutning till fjärrvärme– och fjärrkylnätet.

Klimatisering av lokalerna sker till största delen via tilluftsbafflar i tak.