Skip to main content

SL, Nybodadepån Serviceverkstad

För att kunna ta emot de nya C20 - C21- vagnarna krävs att befintlig verkstad ersätts med en ny, modern verkstadshall för underhåll och reparation. Med lyftarbetsplatser, i en byggnad med stora spännvidder, erhålls fria ytor som erbjuder en god flexibel arbetsmiljö.

Förutom konventionella VVS-system har L.E.B projekterat system för:

  • påfyllning av spolarvätska
  • hantering av spillolja
  • reningsanläggning för spillolja i flera steg
  • avtätning räls-betonggolv med tryckluftsbälgar
  • detaljtvättutrustningar - omhändertagande av reningsvätska
  • våtdammsugaranläggning
  • svets- och lödutsug
  • distribution av oljor, fetter och avfettningsmedel