Skip to main content

SL Bussdepå i Fredriksdal

L.E.B Consult ansvarar för VVS-projekteringen av en ny bussdepå i Hammarbyhamnen. Depån omfattar en total yta på ca. 48 000 m2 fördelat på flera plan med verkstäder, personallokaler, tvätt- och uppställningshallar för 120 bussar. Bussarna ska enbart förses med biogas. Anläggningen för fordonsgas inklusive gaslager placeras i Kv Mårtensdal som ligger mitt emot den nya depån, på andra sidan Hammarby allé. Projektet drivs som en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska. Depån kommer även att utgöra grund för tre kontorsfastigheter varav en, tillhörande SL ingår i projektet.

I projektet ansvarar L.E.B för projektering av installationer för VVS-tekniska system:

 • Kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation.
 • Ryckförstärkt varmvatten.
 • Spillvatten.
 • Dagvatten, inkl. oljeavskiljare och dagvattenmagasin.
 • Kem.
 • Spolarvätska.
 • Glykolvatten.
 • Oljor (motorolja, växellådsolja och bakaxelolja).
 • Spillolja.
 • Tryckluft.
 • Köldbärarsystem.
 • Värme.
 • Värmeramp för utvändig bussuppställning (15 st).
 • Luftbehandling.
 • Brandgasfläktar.

 

L.E.B ansvarar även för framtagandet av tekniska underlag för upphandling av:

 • Busstvättanläggning.
 • Komplett installation för våtdammsugare.