Skip to main content

Saudi Arabien, Bergrum

OLJELAGRINGSANLÄGGNING
Vi har haft ett samarbete med ABV Rock Group, gällande ett antal hemliga oljelagringsanläggningar under mark.
Projektet är ett av världens största byggnadsprojekt.
Sedan 1992 har L.E.B konstant haft personal arbetande med projektet, som mest 19 personer.

Då projektet är hemligt får inga dokument eller ritningar publiceras offentligt. Personal måste genomgå en noggrann säkerhetskontroll innan tillträde till projektet medges.

Eftersom de färdiga anläggningarna skall klara av att fungera även i krig, ställs höga krav på gasskydd, friskluft, färskvatten samt stötvågor.
L.E.B har bland annat arbetat med NBC- skyddet (Nuclear, Biological and Cemical).

Varje anläggning är självförsörjande vad gäller el och vatten.
Ett antal stora dieselmotorer borgar för säker drift vid externt elbortfall.

SKYDDADE ANLÄGGNINGAR
L.E.B Consult har i flera decenier arbetat med tunga befästningsanläggningar åt bland annat Fortifikationsverket (f.d. Fortifikationsförvaltningen) och Post- och Telestyrelsen.
Projekten som har genomförts, har varit av hög teknisk komplexitet.

Skyddade anläggningar skall ofta skyddas mot såväl giftig gas, kemiska stridsmedel som EMP, chockvågor och radioaktiv strålning.
Inkommande vatten kloreras och renas med UV-teknik, samt i speciella fall med nanofiltrering (som hindrar virus).
Luften in i anläggningarna filtreras med kolfilter och ett mikrofilter som även det hindrar virus och bakterier.