Skip to main content

SAAB Security and Defence, Järfälla

I Saabs byggnader i Järfälla har L.E.B utfört ett antal projekt som innefattar bl.a. nya värmecentraler, kylcentraler, fläktrum, lab för utveckling av utrustning. SAAB Security and Defence Solution är specialicerade på att upptäcka hot i ett tidigt skede och att utbilda och förbereda för olika scenarior för att skydda samhället och dess individer. Till ytan är SAAB en av de största arbetsplatserna i Järfälla.