Skip to main content

Rumänien - Bukarest, svensk ambassad

Redan 1936 köpte den svenske envoyén i Bukarest, Patrik Reutersvärd, fastigheten som 1938 förvärvades av svenska staten. Byggnaden ligger i ett parkområde med stora villor från tiden kring första världskriget. Huset uppfördes 1929. Mellan 1938-41 genomfördes en större ombyggnad för att rymma både ambassadens kansli, residens och lägenhet för lokalanställda. Arkitekt vid den ombyggnaden var Ferdinand Fischer.

Ombyggnaden, som genomfördes senare innebar att ambassaden fick lokaler i markplanet och i den del en trappa upp som tidigare var ambassadörens privatvåning. Representationsvåningen behölls oförändrad och fick behålla sin befintliga entré. Residensets privata våning finns nu på andra våningen. På översta planet finns rum som kan användas som sovrum eller gästrum. Privatvåningen har fått egen ingång på baksidan medan den gamla ingången återställts för kansliet.