Skip to main content

Rättspsyk i Sala

Entreprenaden omfattar nybyggnationen av en rättspsykiatrisk klinik i Sala. Byggnaden består av sju sammansatta hus uppdelade i fyra vårdavdelningar, en administrativ avdelning, en motionsdel med gymnastiksal och gym, samt ett pedagogiskt centrum.

Höga krav på energieffektivitet varför ett berglager för värme/kyla och återladdning via solfångare installerades.