Skip to main content

Pakistan - Islamabad, svensk ambassad

I november 2009 fick Statens fastighetsverk regeringens uppdrag att genomföra program och projektering för en svensk ambassadanläggning med ambassadkansli, ambassadörens residens och personalbostäder på den tomt som tilldelades svenska staten i diplomatkvarteret the Diplomatic Enclave. Projektering genomförs av inhemska konsulter efter ramhandling upprättad i Sverige.