Skip to main content

Östermalms saluhall

Östermalms saluhall invigdes 1888 med avsikt att vara en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och delikatesser. Arkitekterna var Gustaf Clason och Kaspar Salin. Vid öppnandet fanns plats för 108 köpmän, idag finns det ett tjugotal.

Stockholms Fastighetskontor planerar att upprusta och utveckla Östermalmshallen så att den ursprungliga hallens karaktär och atmosfär återskapas.

För att kunna bevara hallens särart och möta dagens krav, kommer hallen att utvidgas till grannfastigheten Riddaren 13. Fastigheten kommer att genomgå en genomgripande renovering och innehålla restauranger, butiker och kontor.

Totalt omfattar renoveringsprojektet ca 13 000 m² varav ursprunglig saluhallsdel utgör ca 8600 m². Den tekniska renoveringen omfattar fullständigt utbyte av VA-, värme-, kyl-, sprinkler- och SÖ-installationer.

Under ombyggnadsperioden skall företagarna erbjudas möjlighet att fortsätta sin verksamhet i en tillfällig byggnad på ca 1800 m² som skall uppföras på torget.