Skip to main content

Ösbyskolan, Värmdö kommun

Nybyggnad av grundskola, fem huskroppar, totalt 13 500 m2 med självdragsteknik och höga klimatkrav samt kort byggtid ( ett år från byggstart till inflyttning ).
Totalentreprenör: Platzer Bygg

Funktionsöversikt, ventilation
Uteluft hämtas via uteluftstorn och leds vidare via markförlaggda rör till en värmekammare, där eftervärmning till önskad temperatur sker.
Från kammaren leds luften via en gångbar kulvert upp till don i rum, varifrån luften evakueras via termostatstyrda spjäll i frånluftshuvar alt. via tryckstyrd fläkt.
Vid varma dagar kan även lokalerna effektivt genomvädras via öppningsbara fönster i taklanternin.

Följande krav skulle uppfyllas:

 • 30 elever/klassrum
 • Max 800 PPM koldioxid i vistelsezon sommartid
 • Dragkriterier max 0,15 m/s i vistelsezon
 • Låg inomhustemperatur sommartid
 • Låg ljudnivå från installationer
 • Någon form av energihushållning
 • Möjlighet till påverkan av rumsklimatet
 • Datoriserat styr- och övervakningssystem

 

L.E.B´s systemlösning

 • Tung stomme, hög rumsvolym - utjämning av rumstemperatur
 • Yttre solavskärmning via utdraget yttertak
 • Uteluft via markförlagd kulvert:
  • avkylning uteluft sommartid
  • förvärmning uteluft vintertid
 • Reglering av avluftsflöden i frånluftshuvarna via termostatstyrda spjäll
 • Förstärkt självdrag via fläktar sommartid
 • Individuell påverkan av rumsklimatet via:
  • möjlighet att ändra rummets börvärde
  • öppningsbara fönster
  • starta frånluftsfläkt via tryckknapp