Skip to main content

Nya Vilundabadet, Upplands Väsby

Nybyggnad av simhall och upplevelsebad
Det nya Vilundabadet ligger i Vilundaparken mellan E4:an och Upplands Väsby centrum. Läget är centralt och flera skolor gränsar mot området. Vilundaparken ska på sikt utvecklas till en attraktiv sport- och evenemangspark. Idag finns bad, sporthall och ishall samt en sportarena, ett antal träningsplaner för fotboll och ishockeyrink.

ENERGI
En stor del av energin till badet kommer att tas från spillvärmen som kylmaskinen för ishallen producerar.
Luftbehandlingsaggregaten har värmeåtervinning. Den återstående energin i frånluften återvinns genom en värmepump som tillför värmen till värmesystemet.
All energi i duschvattnet återvinns och förvärmer varmvattnet.
Resterande värmebehov tillförs från fjärrvärmenätet.

LEGIONELLA
Duscharna i de stora omklädningsrummen utförs sensorstyrda med central termostatblandare med tre-vägsventil för timerstyrd hetvattenspolning (legionellaspolning)

KLORERING
Koksalt och vatten blandas i saltlös-ningskärlet. Pumpen för saltdosering pumpar ut saltlösningen i det cirkulerande badvattnet tills en salthalt om ca. 0,40 % erhålls .
Vattenflödet får passera ett cellhus med elektroder, där elektrisk ström flyter. Elektrolysen gör natrium-hypoklorit (NaOCl ) direkt av saltet i vattnet.
Inget annat ämne än rent koksalt används i processen. Bildat klor blir salt igen efter det gjort sin desinficerande uppgift.