Skip to main content

Naturhistoriska Riksmuseet, Botanhuset

Botanhuset som ligger strax söder om huvudbyggnaden, innehåller samlingar av botanik och paleontologi. Dessa lokaler är inte av tillfredsställande standard för ändamålet. En tillbyggnad öster om huvudbyggnaden ska lösa detta. Annexet som Botanhusets tillbyggnad benämns, är en åttavåningsbyggnad huvudsakligen i tegel. Höga krav ställs såväl byggnadskonstruktion, VVS-system som säkerhetssystem, då vetenskapligt och historiskt ovärderliga samlingar ska förvaras här.

Magasinsvolymerna klimatiseras med luft via ett cirkulationssystem som ska hålla temperaturer och relativ luftfuktighet inom väl definierade intervall. Av säkerhetsskäl förekommer inga vatteninstallationer inom magasinen. De åtta magasinsplanen är uppdelade i fyra separata brandceller och brandskyddet består av ett gassläcksystem.