Skip to main content

Malmsjö skola i Botkyrka kommun

Om- och tillbyggnad av Malmsjö skola i Vårsta, Botkyrka Kommun för 500 elever i 2 parallellig F-9 skola samt ny förskola för 4 avdelningar.
Skolan omfattar nytt kök och matsal samt ny sporthall.
Den befintliga skolans tre tegelbyggnader bibehålls och integreras i nybyggnaden.