Skip to main content

Malmen Linköping, Försvarsmaktens Helikopterflotilj

Omfattande förändringar och byggverksamhet på Malmen med L.E.B Consult som VVS-projektör.

I och med förra försvarsbeslutet bestämdes att all grundläggande flygutbildning ska koncentreras till Malmen. Därmed påbörjades planering och projektering för FlygSkolan flytt till ombyggda och nybyggda lokaler på Malmen.
Fortifikationsverket har med L.E.B Consult som VVS-konsult projekterat 15.000 mhangarer, verkstäder, undervisningslokaler, kontor och personalutrymmen för FlygSkolan under 2002-2003.
Dessutom har L.E.B projekterat VVS-installationerna i ytterliggare ett flertal ombyggnadsprojekt som är följdverkan av omflyttningsbehoven inom Malmen.

Nästa stora projekt på Malmen var anpassningen för Försvarsmaktens utbyte av helikoptrar till de nya Helikopter 14 (NH90) och 15 (Augusta A109) som ska ersätta försvarets äldre typer.
Även här har FortVerket med L.E.B Consult som VVS-konsult nu projekterat:

  • Hangar 14: 15.000 m2 nybyggnad med hangarer, verkstäder, flygtjänstlokaler, kontor och personalutrymmen.
  • Hangar 82: 4.000 m2 om- och tillbyggnad med hangarer, verkstäder, flygtjänstlokaler, kontor och personalutrymmen.
  • Byggnad 21: 1.100 m2 ombyggnad med flygtjänstlokaler.
  • Byggnad 22: 900 m2 ombyggnad med flygtjänstlokaler.
  • Tvätthall by15: 800 m2 nybyggnad
  • ServiceCenter by12: 3.600 m2 nybyggnad
  • Hangar 81: 2.200 m2 om- och tillbyggnad med hangarer, verkstäder, flygtjänstlokaler, kontor och personalutrymmen.
  • Hangar 83: Ombyggnad för Fälthålning och service för SK60