Skip to main content

Malaysia, SKF Kullagerfabrik

SKF styrelse beslöt att utvidga sin verksamhet i Asien. Förutom de fabriker som fanns i Indien och Singapore var avsikten att etablera sig i Malaysia. L.E.B fick då det stora förtroendet att ansvara för totalprojektering och uppföljning av byggnationen av den nya fabriken.

L.E.B fick i uppdrag att ansvara för all projektering, byggledning, kontroll och uppföljning. En omfattande kalkylberäkning från L.E.B utgjorde basen för projektets totalbudget.

Fabriksytan är ca 30 000 m2 med driftkontor, parkvaktstuga och kantin. För att kunna hålla hög kvalitet på den produkt som tillverkas, dvs kullager, krävs en byggnad med inre miljö som svarar mot ställda produktionskrav. Det gäller i första hand mediaförsörjning, renhet, luftkonditionering med höga krav på konstant temperatur och relativ luftfuktighet. Genom strikt koordinering av byggande och maskinmontage kunde fabriken stå färdig för produktion, två år efter köp av tomtmark, enligt grundtidplanen.