Skip to main content

Mälardalens högskola, Eskilstuna

I centrala Eskilstuna har högskolan inrymts i flera äldre byggnader som anpassats till de nya funktionerna. Bl.a. har gamla fabrikslokaler för FIL-öbergs och ASSA-stenmans byggts om. Här har L.E.B projekterat ombyggnationen av ca 30.000 m2 lokaler.