Skip to main content

Lotsen förskola, Nacka kommun

Nyuppförande av förskola (1600 m2) år 2015, BIM-projektering med VVS & SÖE.

Bergvärmeanläggning och återvinning av livsmedelkyla, optimerad uppvärmning med lågtemperatursystem.

Installation med högeffektiv återvinning på luftbehandlingsaggregatet till förskolans lokaler. Tillagningskök med separat luftbehandlingsaggregat.