Skip to main content

Linköping, Framtidens US Etapp 2 - Cyklotronlab

Nere i källaren på Universitetssjukhuset i Linköping Hus 441 projekteras ett Cyklotronlab. En Cyklotron tillverkar radioaktiva isotoper som används vid injicering i samband med röntgen eller undersökningar i PET-CT och SPECT-CT kameror.

Labet skall renrumsklassas av Läkemedelsverket för framställning av Läkemedel samt uppfylla Strålskyddsmyndighetens krav. Tilluften HEPA filtreras och dom labdelar där det kan förekomma radioaktiva utsläpp evakueras ut i eget kanalsystem.

Lokalerna består bland annat av

  • Rummet där själva Cyklotronen står, vikt nästan 50 ton.
  • HOTCELLER, där själva beredningen utförs. Ett delvis slutet system i stora blyförstärkta bänkar klädda med rostfritt stål
  • QC-lab där kvaliteten på den framställda vätskan säkras innan vidarebefordring sker till avdelningarna för bruk på patienterna.
  • Kontrollrum för Cyklotronen
  • Eget teknikrum med luftbehandlingsaggregat och UC
  • Gasförråd