Skip to main content

Laboratorium

L.E.B har lång erfarenhet av komplexa lablokaler och skyddsventilation exempelvis

 • Olika former av våra och torra LAB
 • Säkerhetslab klass P3, P4
 • Avancerade forskningslokaler och djurhus med skyddsbarriärer
 • Elektroniklab åt Ericsson och Flextronics
 • Simulatorhallar och forskningslab åt FOI
 • Renrum åt läkemedelsindustri och SAAB Aerotech
Laboratorium
 • FOI +

  Avancerade laboratorium och simulatorhallar bl.a.

  • Världsledande flygstridssimulatorhall 25x15 meter med operativa rum, 8 st flygplan, stridsledning och datorgenererade farkoster
  • Lab med bassänger för undervattensforskning
  • Olika former av kemilab
 • Universitetssjukhuset i Linköping, Ombyggnad för Laboratoriemedicin +

  Ombyggnation av laboratorielokaler för:

  • Microbiologi, som bedriver odling av bakterier, diagnostik, forskning. Installation av ny odlingsrobot och Klass 3-lab.
  • Vårdhygien
  • Farmakologi
  • LiU, Linköpings Univeritet, som bedriver forskning, laborationer och undervisning.
 • Linköping, Framtidens US Etapp 2 - Cyklotronlab +

  Nere i källaren på Universitetssjukhuset i Linköping Hus 441 projekteras ett Cyklotronlab. En Cyklotron tillverkar radioaktiva isotoper som används vid injicering i samband med röntgen eller undersökningar i PET-CT och SPECT-CT kameror.

  Labet skall renrumsklassas av Läkemedelsverket för framställning av Läkemedel samt uppfylla Strålskyddsmyndighetens krav. Tilluften HEPA filtreras och dom labdelar där det kan förekomma radioaktiva utsläpp evakueras ut i eget kanalsystem.

  Lokalerna består bland annat av

  • Rummet där själva Cyklotronen står, vikt nästan 50 ton.
  • HOTCELLER, där själva beredningen utförs. Ett delvis slutet system i stora blyförstärkta bänkar klädda med rostfritt stål
  • QC-lab där kvaliteten på den framställda vätskan säkras innan vidarebefordring sker till avdelningarna för bruk på patienterna.
  • Kontrollrum för Cyklotronen
  • Eget teknikrum med luftbehandlingsaggregat och UC
  • Gasförråd
 • Huddinge sjukhus Medicinaren 4, ANA 8 +

  L.E.B har av Akademiska Hus i Stockholm, fått i uppdrag att energieffektivisera fastigheten Medicinaren 4. Målet är att halvera energiförbrukningen för uppvärmning.

  8 st nya ventilationsaggregat planeras, med sektionering för LAB, kontor och utbildningslokaler

  Aggregaten platsbyggs med en verkningsgrad uppåt 90%.

  Fastighetens totala flödeskapacitet är 110 m3/s fördelat på en yta om ca 40.000 m2.

  Arbetet bedrivs under pågående verksamhet, vilket innebär ett stort antal provisoriska åtgärder för ventilation under ombyggnaden.

 • St Jude Medical AB +

  St. Jude Medical Inc. är ett av de ledande företagen i världen inom det medicintekniska området med inriktning mot hjärt-kärlsjukdomar.
  Produkterna består framförallt av hjärtklaffar, implanterbara defibrillatorer och pacemakersystem. Tillverkning av dessa produkter sker i renhetsklassade produktionslokaler.

  Under sommaren och hösten 2003 byggde man om ca 600 m2 produktionsyta i syfte att kunna öka produktionen. L.E.B:s uppdrag omfattade att ta fram ramhandlingar för styrd totalentreprenad för VVS- och process- media, el- och datasystem samt styr- och övervakningsanläggningen.

  L.E.B utförde även besiktningarna av dessa arbeten.

 • Karolinska institutet Forskningslab +

  L.E.B Consult har fått i uppdrag av Akademiska hus att projektera avancerade forsknings- och laboratorielokaler med högt ställda klimatkrav och hög installationstäthet i befintliga huskroppar.