Skip to main content

Kv Svärdet, Södermalm

Kv Svärdet 8, med 104 lägenheter, uppfördes som servicehus för pensionärer 1986 av det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem. Björn Westerberg vid Fastighetskontoret var arkitekt och byggföretaget ABV stod som byggmästare. I servicehuset, som fick namnet Tanto servicehus, finns restaurang, fotvård och verksamhetslokaler. Här finns 97 servicelägenheter, 1 rok och 2 rok. Här finns också vanliga bostadslägenheter som förmedlas via Stockholm Stads Bostadsförmedling. Servicehuset har en yta på 12 413 m2. MICASA planerar inom de närmaste åren att etappvis bygga om servicehuset till trygghetsboende (ca 75 lgh).