Skip to main content

Kv Sörklippan, Alvik

Kv. Sörklippan är ett äldreboende som byggdes i mitten av 80-talet och ägs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. I detta projekt skall hus 2, som innehåller lägenheter, tvättstuga samt administration rustas upp till modernt vård- och omsorgsboende. Totalt ingår 48 st lägenheter. För varje bostadsplan planeras två nya dagrum med kök. På plan 1 skall 4 st nya omklädningsrum byggas. Ny tvättstuga, personalrum, administrativa lokaler mm. Nya brandgasfläktar för lägenheter, lokaler och hisschakt planeras.