Skip to main content

Kv Pelarbacken Mindre 23

L.E.B Consult har fått i uppdrag av AMF Pension att projektera vvs-installationerna i kontorshuset Kv Pelarbacken Mindre 23. Huset uppfördes 1960 och skall nu totalrenoveras och påbyggas med 2 st kontorsplan. Byggnaden förses med ny fasad.

Fokus är koncentrerad på låg energi-förbrukning, därför kommer byggnaden att utformas så att kraven för ”Green Building” innehålls.

Samtliga installationer byts ut, nya luft-behandlingsaggregat förses med effektiv
värmeåtervinning (90% verkningsgrad) och evaporativ kyla. Konventionella kyl-batterier nyttjas vid toppbelastning.

Huset ansluts till Fortums fjärrkylnät.