Skip to main content

Kv Klamparen 7 Tekniska Nämndhuset

L.E.B Consult har fått i uppdrag av Stockholms Fastighetskontor att svara för programarbete VVS i kontorskomplexet Kv Klamparen 7.
Byggnaden är från början av 60-talet och skall totalrenoveras och byggas på med 2-3 våningar samt förses med ny entréfunktion med tillhörande kontorsbyggnad.