Skip to main content

Kv. Härden 18, SPPs nya kontor

Kvarteret Härden 18 är namnet på SPPs nya kontor i Stockholm. L.E.B fick uppdraget från Diligentia som senare köptes av Skandia Fastigheter. Byggnaden omfattar ca 13 000 m2 kontor, garage i två plan om ca 6 000 m2 samt restaurang för 150 personer i gatuplanet. Gatuplanet i övrigt består av konferens och utbildningslokaler.
Byggnaden är ansluten till Fjärrvärme och fjärrkyla.

Alla centraler för försörjningssystem är placerade på plan 1. Byggnaden värms med radiatorer och kyls via tilluftsbafflar.
Luftbehandlingsaggregaten tillför lokalerna filtrerad och värmd/kyld tilluft.

Värmeåtervinning sker med batterivärmeväxlare.

Luftbehandlingsaggregaten placeras i aggregatrum i plan 1. Uteluft hämtas via galler i fasad på plan 5 och 6.

Tilluften tillförs huvudsakligen via tilluftsbafflar i tak.

Avluft från kontor släpps ut via galler i fasad på plan 5 och 6, övrig avluft släpps ut via takhuvar på plan 10.

Spridning av brandgas motverkas genom att aggregaten är i drift vid brand.
Kanaler till och från utrymningsvägar förses med brandgasspjäll.

Byggnaden är totalsprinklad.

L.E.B har utfört samtlig projektering för VVS, kyla, samt styr och övervakning.