Skip to main content

Kv Byholmen, Skärholmen

Kv Byholmen Nr 2 ägs och förvaltas av Micasa Fastigheter AB och uppfördes 1974 med en total yta på 15 841 m2. Fastigheten är belägen i Skärholmen.

Inom fastigheten planerades olika energibesparande åtgärder. Målet var att sänka energiförbrukningen med minst >30%.

Ombyggnaden innefattade:

  • Utbyte av samtliga fläktar till nya luftbehandlingsaggregat
  • Utbyte av radiatorventiler och termostater på samtliga radiatorer.
  • Nya styrsystem inklusive apparatskåp i samtliga åtgärdade teknikrum, system skall utföras enhetligt med installationer
  • Installation av solfångarpaneler
  • Installation av värmepumpar