Skip to main content

Kulturhuset

LEB fick i uppdrag från Stockholm Stad, Gatu- och Fastighetskontoret, att projektera VVS- och SÖ- installationerna på ombyggnaden av Kulturhuset i Stockholm. LEB´s målsättning var att spara så mycket som möjligt av interiören. Det vill säga de synliga kanalerna från Celsings tid.

Uppvärmningen med konvektorer var ej tillräcklig för att klara vistelse närmare än 2-3 meter från fönstren.

För att förbättra den operativat emperaturen installerades värmestrips över alla fönster.

Fläktrum och schakt är helt ombyggda liksom hela styr- och övervakningsinstallationen. Vid ombyggnad av våningsplanen har likhet med bedintliga installationer eftersträvats. Ombyggnaden har även omfattat butiker i gatuplanet, restauranger samt ett Academic Forum för Stockholms Universitet.