Skip to main content

Kontor/Handel

L.E.B har lång erfarenhet av stora kontorsprojekt och har arbetat mycket med olika former av energilager, och var på 80-talet banbrytande med att införa vattenburna kylsystem med dygnsackumulering i kontorshus. Vad det gäller butiker och handelslokaler har vi bl.a. projekterat ett stort antal av H&M:s butiker, Bergshamra centrum, Vinsta köpcentrum, Alby centrum, Älta centrum och Globenområdet.

Kontor/Handel
 • H&M Mall of Scandinavia +

  L.E.B Consult AB har under flera år projekterat VVS- och kylinstallationer i ett antal av H&M:s butiker, bland annat Malmö, Solna Centrum och Malmö, Triangeln.

  Vårt senaste projekt är H&M:s Flagship butik som skall ligga i Mall of Scandinavia.

  H&M har som beställare inte bara tydliga krav på funktion och det visuella, utan även väl definierade krav på energiförbrukning. Att hålla nere energiförbrukningen i H&M:s butiker är ett prioriterat krav.

 • Järla sjö, Nacka Turbinhallen +

  I AB De Lavals gamla fabrikslokaler från 1895 har nya kontors-, restaurang- och bowlinglokaler inrymmts. Byggnadernas fasader är kulturskyddade. LEB Consult har svarat för VVS-projekteringen.  

 • Kv Pelarbacken Mindre 23 +

  L.E.B Consult har fått i uppdrag av AMF Pension att projektera vvs-installationerna i kontorshuset Kv Pelarbacken Mindre 23. Huset uppfördes 1960 och skall nu totalrenoveras och påbyggas med 2 st kontorsplan. Byggnaden förses med ny fasad.

  Fokus är koncentrerad på låg energi-förbrukning, därför kommer byggnaden att utformas så att kraven för ”Green Building” innehålls.

  Samtliga installationer byts ut, nya luft-behandlingsaggregat förses med effektiv
  värmeåtervinning (90% verkningsgrad) och evaporativ kyla. Konventionella kyl-batterier nyttjas vid toppbelastning.

  Huset ansluts till Fortums fjärrkylnät.

 • Bergshamra Centrum +

  LEB Consult har under flera år svarat för VVS-projekteringen för ny- och ombyggnad av Bergshamra centrum. Centrumet byggdes i början av 60-talet och skall förtätas och renoveras. I dom första etapperna byggs vårdcentral, apotek och butiker om.

 • Färöarna 2, FOI Kista +

  Total ombyggnad för FOI:s (Totalförsvarets forskningsinstitut) flytt till Kista.

  Ombyggnaden innefattar:

  • Moderna kontorslokaler med individuella rumsregleringar
  • Olika former av installationstäta lablokaler med sekretesskrav
  • Rösskyddade och brandskyddade lokaler
  • Datorhallar, samlingssalar

   

 • Kv Skansen 22, Butiker Sergels Torg +

  Under fontänen i oktagonen på Sergels Torg har KappAhls butik ändrat utformning och nu uppförts som ett antal evakueringslokaler för framtida ombyggnader i området. I projektet ingick även kyla för pumprum till den ombyggda fontän-anläggningen.

 • Tre Vapen, Stockholm +

  Ett exempel på ett av de större kontorskomplex L.E.B projekterat de senaste åren är FMV:s huvudkontor på Gärdet i Stockholm. Byggnaden från 1940-talet är på totalt ca 80 000 m2 och har totalrenoverats till 90-talsstandard.

  Samtliga installationer har byggts ut, vilket även inkluderar det yttre ledningsnätet. I samband med detta har en infiltrationsanläggning för dagvatten byggts inom området. Denna består av fyra perkolationsmagasin på totalt 200 m3 infiltrationsmateriel.

  För att klara moderna klimatkrav har en ny kyl- och värmecentral byggts där överskottsvärme från belysning, sol etc kan återföras till värmesystemet via kylmaskiner som vintertid fungerar som värmepumpar.

  Genom denna återvinning har det ursprungliga fjärrvärmebehovet minskat med ca 60%. Av miljöskäl har byggnaden även anslutits till Stockholm Energis fjärrkylnät som förser denna med kyla sommartid.

  Klimatkraven i kontorsrummen etc tillgodoses via 4-rörs induktionsapparater och kylbafflar med individuell rumsreglering.

 • Globenområdet +

  Ca 200 000m2 kontors- och butiks- centrum där L.E.B har ansvarat för samtlig VVS-projektering.

 • Kv. Härden 18, SPPs nya kontor +

  Kvarteret Härden 18 är namnet på SPPs nya kontor i Stockholm. L.E.B fick uppdraget från Diligentia som senare köptes av Skandia Fastigheter. Byggnaden omfattar ca 13 000 m2 kontor, garage i två plan om ca 6 000 m2 samt restaurang för 150 personer i gatuplanet. Gatuplanet i övrigt består av konferens och utbildningslokaler.
  Byggnaden är ansluten till Fjärrvärme och fjärrkyla.

  Alla centraler för försörjningssystem är placerade på plan 1. Byggnaden värms med radiatorer och kyls via tilluftsbafflar.
  Luftbehandlingsaggregaten tillför lokalerna filtrerad och värmd/kyld tilluft.

  Värmeåtervinning sker med batterivärmeväxlare.

  Luftbehandlingsaggregaten placeras i aggregatrum i plan 1. Uteluft hämtas via galler i fasad på plan 5 och 6.

  Tilluften tillförs huvudsakligen via tilluftsbafflar i tak.

  Avluft från kontor släpps ut via galler i fasad på plan 5 och 6, övrig avluft släpps ut via takhuvar på plan 10.

  Spridning av brandgas motverkas genom att aggregaten är i drift vid brand.
  Kanaler till och från utrymningsvägar förses med brandgasspjäll.

  Byggnaden är totalsprinklad.

  L.E.B har utfört samtlig projektering för VVS, kyla, samt styr och övervakning.

 • Järla sjö, Nacka Ättiksfabriken +

  Ättiksfabriken är en byggnad från slutet av 1800-talet som skall renoveras till nytt modernt kontor.

  Projektering

  • Ny fjärrkyl– och värmecentral.
  • Nya fläktrum och utökning av schakt.
  • Nytt distributionssystem för kyla.
  • Datoriserat styr– och övervakningssystem.
  • Nya vatten och sanitetsinstallationer.

  Den tänkta lösningen för den nya luftbehandlingsanläggningen är att man bygger ett centralt uteluftschakt genom huset. Invid detta byggs på varje våningsplan ett (tomt) fläktrum. Från varje fläktrum dras en avluftkanal till galler i fasad. Både ute– och avluftkanalerna förbereds med lockade anslutningspunkter i fläktrummen. Detta är grundinstallationen.
  I takt med att hyresgäster tillkommer, installeras sedan hyresgästvisa kompakt-aggregat, med tillhörande kanalsystem i lokalerna.
  På detta vis slipper man en dyrbar grundinstallation samtidigt som den tekniska lösningen på ett bra sätt kan anpassas för varje enskild hyresgäst.

   

 • Kv Klamparen 7 Tekniska Nämndhuset +

  L.E.B Consult har fått i uppdrag av Stockholms Fastighetskontor att svara för programarbete VVS i kontorskomplexet Kv Klamparen 7.
  Byggnaden är från början av 60-talet och skall totalrenoveras och byggas på med 2-3 våningar samt förses med ny entréfunktion med tillhörande kontorsbyggnad.