Skip to main content

Konradsberg

Konradsbergs sjukhus uppfördes 1855-61 som Stocholms Hospital och var vid uppförandet en mönsteranläggning. Sedan dess har sjukhuset varit i bruk fram till 1995.

För byggnaden har kulturhistoriska skyddsföreskrifter antagits, vilket bland annat innebär att byggnaden inte får rivas, förändras till sitt yttre och i vissa delar inte heller inomhus.
L.E.B projekterade ny ventilation, värme, kyla samt styr- och övervakningssystem.