Skip to main content

KI SMI

KAROLINSKA INSTITUTET SMI
95:10, Nybyggnad - Hörsal och restaurang för Smittskyddsinstitutet

Hyresgäst: Smittskyddsinstitutet (SMI)
Verksamhet: Hörsal och personalrestaurang
Arkitekt: AIX arkitekter, Barbro Onyango

Förvaltare AHS: Lennart Styhr
Projektledare AHS: Anders Rosqvist

Byggnad 95:10 är ursprungligen uppförd c:a 1954.
En total ombyggnad gjordes för att anpassa lokalerna till Smittskyddsinstitutets (SMI) verksamhet. Även denna ombyggnad projekterades av L.E.B Consult. På grund av en expansion i SMI:s verksamhet samt ökad del besökare och seminarier finns behov avseende en större samlingssal/hörsal samt en matsal för de anställda.

Tillbyggnaden på nuvarande gård, är utförd i två plan med en nedsänkt hörsal rymmande c:a 250 åhörare, samt en övre del i markplan, innehållande matsal och café-del. I anslutning till matsalen anpassades lokaler i befintlig huskropp.
I denna ombyggnad utfördes en utökad reception, seminarierum som komplement till hörsalen samt kök till matsalen.
Arbetena påbörjades med förberedande arbeten samt markarbeten under sommaren 2002.
Tillbyggnaden var klar för inflyttning sommaren 2003.

L.E.B´s uppdrag omfattar projektering av nya VVS-installationer för en ny, modern aula för seminarier och föreläsningar samt en ny restaurang.

I L.E.B´s uppdrag ingår även en ny provmottagning för misstänkt smittade försändelser. Installationerna är smittskyddsklassade.