Skip to main content

Kenya - Nairobi, svensk ambassad

Ambassadbyggnaden utgörs av två befintliga hus som renoveras och byggs ihop samt en större tillbyggnad. På tomten finns även två vaktbyggnader och byggnad för tekniska installationer som avloppsrening och reservkraft. Avloppsvattnet från byggnaderna renas och används för spolning av toaletter samt trädgårdsbevattning.

LEB´s uppdrag omfattar projektering av VA-, avloppsrening samt VVS-installationerna.

Arkitekt: Åsell & Co Arkitektkontor