Skip to main content

Karolinska institutet Forskningslab

L.E.B Consult har fått i uppdrag av Akademiska hus att projektera avancerade forsknings- och laboratorielokaler med högt ställda klimatkrav och hög installationstäthet i befintliga huskroppar.