Skip to main content

K1 Kanslikasern

K1:s kasern vid Lidingövägen, ursprungligen uppförd på 1880-talet, var i stort behov av upprustning varför en totalrenovering genomfördes.

Helt nya rör- och luftbehandlingsinstallationer gjordes.
Huset är K-märkt och exteriören fick ej förändras varför fläktrum placerades i tornvindar och befintliga takfönster nyttjades som uteluftsgaller.