Skip to main content

Järla sjö, Nacka Turbinhallen

I AB De Lavals gamla fabrikslokaler från 1895 har nya kontors-, restaurang- och bowlinglokaler inrymmts. Byggnadernas fasader är kulturskyddade. LEB Consult har svarat för VVS-projekteringen.