Skip to main content

Järla sjö, Nacka Ättiksfabriken

Ättiksfabriken är en byggnad från slutet av 1800-talet som skall renoveras till nytt modernt kontor.

Projektering

  • Ny fjärrkyl– och värmecentral.
  • Nya fläktrum och utökning av schakt.
  • Nytt distributionssystem för kyla.
  • Datoriserat styr– och övervakningssystem.
  • Nya vatten och sanitetsinstallationer.

Den tänkta lösningen för den nya luftbehandlingsanläggningen är att man bygger ett centralt uteluftschakt genom huset. Invid detta byggs på varje våningsplan ett (tomt) fläktrum. Från varje fläktrum dras en avluftkanal till galler i fasad. Både ute– och avluftkanalerna förbereds med lockade anslutningspunkter i fläktrummen. Detta är grundinstallationen.
I takt med att hyresgäster tillkommer, installeras sedan hyresgästvisa kompakt-aggregat, med tillhörande kanalsystem i lokalerna.
På detta vis slipper man en dyrbar grundinstallation samtidigt som den tekniska lösningen på ett bra sätt kan anpassas för varje enskild hyresgäst.