Skip to main content

Idrottsanläggningar

L.E.B har lång erfarenhet av idrottsanläggningar exempelvis badhus/simhallar, ishallar, idrottsplatser och inomhushallar.

Badhus
Nybyggnad vilundabadet
Eriksdalsbadet
Ombyggnad Högdalshallen
Västertorpshallen
Huddingehallen
Vårbybadet

Ishallar
Nybyggnad Segeltorpshallen
Ny- ombyggnad Björkängshallen
Ombyggnad Lidingöhallen (Danske bank)
Isstadion Ekängen, Eskilstuna

Idrottsplatser
Nybyggnad Segeltorps IP
Nybyggnad Nytorps mosse IP
Ombyggnad Tunavallen, Eskilstuna

Idrottsanläggningar
 • Danske Bank ishall, Lidingö +

  Lidingö ishall´s tekniska system skall moderniseras och bytas ut, bl.a. installation av ny:

  • Kylmaskin med återvinning av kondensorvärme
  • Nya ventilationsaggregat
  • Avfuktningssystem
  • Styr- och övervakningssystem
 • Segeltorps IP, Huddinge +

  Nybyggnad av konstgräsplaner och omklädningsbyggnad med bergvärmeanläggning.

 • Nya Vilundabadet, Upplands Väsby +

  Nybyggnad av simhall och upplevelsebad
  Det nya Vilundabadet ligger i Vilundaparken mellan E4:an och Upplands Väsby centrum. Läget är centralt och flera skolor gränsar mot området. Vilundaparken ska på sikt utvecklas till en attraktiv sport- och evenemangspark. Idag finns bad, sporthall och ishall samt en sportarena, ett antal träningsplaner för fotboll och ishockeyrink.

  ENERGI
  En stor del av energin till badet kommer att tas från spillvärmen som kylmaskinen för ishallen producerar.
  Luftbehandlingsaggregaten har värmeåtervinning. Den återstående energin i frånluften återvinns genom en värmepump som tillför värmen till värmesystemet.
  All energi i duschvattnet återvinns och förvärmer varmvattnet.
  Resterande värmebehov tillförs från fjärrvärmenätet.

  LEGIONELLA
  Duscharna i de stora omklädningsrummen utförs sensorstyrda med central termostatblandare med tre-vägsventil för timerstyrd hetvattenspolning (legionellaspolning)

  KLORERING
  Koksalt och vatten blandas i saltlös-ningskärlet. Pumpen för saltdosering pumpar ut saltlösningen i det cirkulerande badvattnet tills en salthalt om ca. 0,40 % erhålls .
  Vattenflödet får passera ett cellhus med elektroder, där elektrisk ström flyter. Elektrolysen gör natrium-hypoklorit (NaOCl ) direkt av saltet i vattnet.
  Inget annat ämne än rent koksalt används i processen. Bildat klor blir salt igen efter det gjort sin desinficerande uppgift.

 • Segeltorps ishall, Huddinge +

  Det har tagit sin tid, men nu är allt klart. Segeltorp IF får äntligen bygga den efterlängtade ishallen i Segeltorp som ska rymma ungefär 400 åskådare.
  Efter nästan 20 års planerande har det till slut fattats beslut om byggstart för ishallsprojektet i Segeltorp.

   

 • Eriksdalsbadet, Stockholm +

  Förvaltare: Stockholms Stads Idrottsförvaltning
  Verksamhet: Tävlings– och rekreationssim.
  Arkitekt: EFS Björn Thyberger
  Totalentreprenör: NCC

  Bruttoarea: c:a 27 000 m² BTA

  L.E.B Consult medverkade redan från idé-
  stadiet, under tävlingsfasen, utvärderingen
  och det slutliga avgörandet av utformningen.
  L.E.B Consult utarbetade sedan programmet
  för upphandling av totalentreprenör. Vi medverkade sedan under hela projekteringen och byggskedet.

  Den största badanläggningen där vi medverkat är Nya Eriksdalsbadet. En anläggning med tonvikt på tävlingsverksamhet men med tillgänglighet för allmänheten. Miljöarbetet vid projekteringen var högt prioriterat. L.E.B utförde även ”Miljö Konsekvens Beskrivningen” (MKB). Badet innehåller bassänger med tävlingsmått för simträning, hoppträning och tävling. På allmänhetens tider har man dessutom tillgång till undervisningsbassäng samt äventyrsbad och bubbelpooler. Tävlingsbassängen har i regel 2,5 m vattendjup, för tävlingssimning, men kan sänkas till 5 m djup, för tävlingshopp, genom en höj- och sänkbar botten. Även undervisningsbassängen har höj- och sänkbar botten.
  Vattentemperatur i bassängerna är ca 27- 29°C. Äventyrsbassängen har ett vattendjup av 1,40 m i landningsbassängen. Vattentemperatur ca 30°C.
  Vad det gäller vattenreningen så används 1,2 milligram klor/liter vatten.

  L.E.B´s uppdrag omfattade även projektering av nya VVS-installationer för utomhusbassängerna med utsimning från äventyrsbadet samt ombyggnad av alla bassänger vid utomhusbadet.