Skip to main content

Huddinge sjukhus Medicinaren 4, ANA 8

L.E.B har av Akademiska Hus i Stockholm, fått i uppdrag att energieffektivisera fastigheten Medicinaren 4. Målet är att halvera energiförbrukningen för uppvärmning.

8 st nya ventilationsaggregat planeras, med sektionering för LAB, kontor och utbildningslokaler

Aggregaten platsbyggs med en verkningsgrad uppåt 90%.

Fastighetens totala flödeskapacitet är 110 m3/s fördelat på en yta om ca 40.000 m2.

Arbetet bedrivs under pågående verksamhet, vilket innebär ett stort antal provisoriska åtgärder för ventilation under ombyggnaden.