Skip to main content

Högstadieskola Telefonplan

Ericssons gamla höglager (1 700 m2) på telefonplan omvandlades 2013-2014 till en modern högstadieskola för 250 elever. Slöjdsal, NO-sal, matsal, samlingsyta, klassrum, nytt trapphus och en ny huvudentré skapas och stora ljusa lanteniner tillvaratogs för att få in dagsljus i mittkärnan.

Ett nytt luftbehandlingsaggregat installerades med 6 500 l/s, med ett lågt SFP och roterande värmeväxlare för en energieffektiv återvinning.

Klimatsimuleringar visade på ett behov av yttre solavskärmning för att minimera kylenergibehovet.

3D-modellering