Skip to main content

Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden

Detta projekt omfattade installationer inom nybyggnad av fastigheten Kv Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Fastigheten skall inrymma ett vård- och omsorgsboende med totalt ca 90 st lägenheter, samvarorum, avdelningskök, allmänna utrymmen, hisshallar, entréer, teknikutrymmen, förråd och tvättstugor. Till detta kommer även ca 60 st seniorlägenheter.

Fastigheten planerades för ”Miljöbyggnad klass Guld”.

I anläggningen ingår i huvudsak:

  • Fjärrvärmecentral
  • Tre fläktrum i källarvåning
  • Mekanisk till- och frånluft till bostäder och allmänna utrymmen
  • VA-anläggning med separat avloppssystem för matavfall
  • Separata fettavskiljare till varje verksamhet