Skip to main content

Globenområdet

Ca 200 000m2 kontors- och butiks- centrum där L.E.B har ansvarat för samtlig VVS-projektering.